top of page

Algemene voorwaarden & privacybeleid

Toepassingsgebied 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Wondrous Event Design aanbiedt en bij elke goedkeuring van een offerte. 

 

Prijs 

De prijs opgegeven in de offerte kan niet worden gewijzigd. De prijs kan enkel gewijzigd worden indien de klant een extra service/dienst wil van Wondrous Event Design. In geen andere situatie is een prijsverhoging of verlaging mogelijk. 

Betaling van de facturen 

Het betalen van de facturen dient binnen de 15 dagen te gebeuren na ontvangst van de factuur. Het bedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer van Wondrous Event Design: BE93 9501 1716 9867 samen met een mededeling die op de factuur staat vermeld. Wat als de betalingstermijn wordt overschreden?

 • Indien er na 15 dagen geen geld is ontvangen, ontvang je een eerste herinnering zonder incassokosten. 

 • Indien er na 21 dagen geen geld is ontvangen, ontvang je een tweede herinnering en 5 euro incassokosten bovenop het totaalbedrag van de factuur.

 • Indien er na 30 dagen geen geld is ontvangen, ontvang je een derde herinnering en 10 euro incassokosten bovenop het totaalbedrag van de factuur.

 • Indien er na meer dan 30 dagen geen geld is ontvangen, ontvang je een laatste herinnering en 20 euro incassokosten bovenop het totaalbedrag van de factuur. Blijft de factuur dan nog onbetaald? Heeft Wondrous Event Design het recht om de aanvraag te annuleren zonder voorgaande betalingen terug te betalen.

Betaalde voorschotten, alsook het totaalbedrag kunnen/kan niet worden teruggevorderd.

Aansprakelijkheid 

Wondrous Event Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten geleverd door andere leveranciers of externe partners. Hiermee wordt bedoeld alle andere diensten/aankopen etc. met betrekking tot het uitvoeren van de diensten aangevraagd door de klant.

 

Annuleringsvoorwaarden 

 • Bij annulering meer dan 365 dagen voor de geplande leveringsdatum worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Bij annulering tussen 364 en 60 dagen voor de geplande leveringsdatum wordt 25% van het totale huurbedrag in rekening gebracht.

 • Bij annulering tussen 30 en 59 dagen voor de geplande leveringsdatum wordt 50% van het totale huurbedrag in rekening gebracht.

 • Bij annulering tussen 15 en 29 dagen voor de geplande leveringsdatum wordt 75% van het totale huurbedrag in rekening gebracht.

 • Bij annulering minder dan 14 dagen voor de geplande leveringsdatum wordt het volledige huurbedrag in rekening gebracht.

​​​Bij een annulering dient de klant Wondrous Event Design zo snel mogelijk in te lichten van de annulering. Dit kan telefonisch op 0489/42.01.79 of via mail stefanie@wondrouseventdesign.be.  Ook in geval dat Wondrous Event Design annuleert door overmacht, contacteren zij de klant zo spoedig mogelijk.

Huurvoorwaarden

Huur je materialen van Wondrous Event Design dan kan je deze materialen huren voor een periode van 3 dagen. Dit is een standaard periode. Dit omvat zowel de ophaling, gebruik als de levering. Wil je de materialen langer dan 3 dagen huren? Dan komt hierbij een extra kost per dag van 50% van de huurprijs van het item of items. Ophaling en afhaling van de goederen kan steeds tussen 08u00 en 20u00. Breng je de materialen na 20u00 terug op dag 3, dan begint er een nieuwe huurdag.

De materialen kunnen zowel opgehaald worden door de huurder of geleverd worden door Wondrous Event Design, mist een transportkost van 0,43 euro. In beide gevallen worden er duidelijk afspraken gemaakt rond de tijdstippen van ophaling/afhaling/terugbrengen. Indien de huurder zelf instaat voor de materialen te komen ophalen, staat deze ook in voor de kosten en de risico's verbonden aan de transport, het laden of lossen en het plaatsen van de materialen. 

Bij een levering is het belangrijk dat de adresgegevens correct zijn van de huurder. Indien de huurder afwezig is en wij de materialen komen leveren, is de huurder zelf aansprakelijk voor de materialen. 

Wondrous Event Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het leveren van de goederen op een later tijdstip dan overeengekomen, ongeacht er overmacht plaatsgevonden heeft. Alle bijkomende verzekeringen of vergunningen, zijn ten laste van de huurder.

Onze materialen worden steeds geleverd of opgehaald in goede staat. Bij de ophaling of levering dient de huurder een document te ondertekenen dat deze de materialen in goede staat heeft ontvangen. Indien de huurder niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip, en bijgevolg niet in staat is voor het document te ondertekenen, is er een stilzwijgend akkoord dat de materialen in goede staat zijn geleverd. Op dit document kan de huurder schriftelijk eventuele schade aangeven. Het document wordt ondertekend door zowel de huurder als door Wondrous Event Design.  De schadegevallen dienen gemeld te worden aan de verhuurder vóór de start van het feest. Elk later of niet schriftelijk bezwaar wordt niet in overweging genomen. De gehuurde materialen dienen in dezelfde staat worden ingeleverd. 

De huur van de materialen eindigt op de overeengekomen datum en kan niet stilzwijgend verlengd worden. De materialen dienen in dezelfde transportbakken teruggebracht worden en tijdig teruggebracht worden of klaar staan voor ophaling. 

Bij het huren van onze producten vragen wij een waarborg van 75 euro. Deze waarborg dient als garantie voor eventuele schade aan de materialen tijdens het gebruik. Indien er sprake is van schade (uitgezonderd brand en/of diefstal - mits voorleggen van bewijs) aan de gehuurde/gekochte materialen, zullen de kosten worden bepaald op basis van de aankoopprijs van het beschadigde item, vermeerderd met 15%. De waarborg zal worden ingehouden en het resterende bedrag zal aan de klant worden betaald. Houd er rekening mee dat wanneer de totale schadekosten hoger zijn dan de waarborg van 75 euro, de klant verantwoordelijk is voor het volledige bedrag van de schade.

Wij streven ernaar om onze materialen in goede staat te behouden en verwachten dat ze met zorg worden behandeld. Mocht er onverhoopt schade optreden, dan nemen wij contact met u op om de situatie te bespreken en tot een passende oplossing te komen. Indien de materialen in dezelfde staat worden ingeleverd (geen ontbrekende of beschadigde items) wordt de waarborg binnen de 5 werkdagen gedeeltelijk of volledig teruggestort.

 

Na afloop van het evenement kan de huurder eventueel een saldofactuur ontvangen. Eventueel protest tegen (een gedeelte van) de facturen schort de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op. Indien er sprake is van protest, dient de huurder de facturen bij aangetekend schrijven te protesteren binnen de 8 dagen na ontvangst ervan.

Wondrous Event Design heeft het recht om bij ernstige tekortkomingen van de huurder de overeenkomst/offerte/huurperiode te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden. Onder tekortkoming verstaan we verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de facturen, verkoop aan derden, het zichzelf toe-eigenen etc… deze opsomming is niet-limitatief. Alle directe en indirecte (on)kosten hieruit vloeiend zijn onbetwistbaar en worden gefactureerd aan de huurder. Deze kosten zijn onmiddellijk te betalen, na ontvangst van de factuur. De huurder kan op zijn beurt geen schadevergoeding of andere vergoeding eisen van Wondrous Event Design.

 

Wondrous Event Design behoudt ten allen tijde het eigendomsrecht van de gehuurde materialen. 

 

Eventuele bijhorende afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld en kunnen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de huurprijs. Dit om de mogelijkheden van ons artikel uit te beelden met dien verstande dat afwijkingen niet tot de aansprakelijkheid van Wondrous Event Design kan leiden. 

Leveringsvoorwaarden

Binnen een straal van 25 kilometer rondom ons magazijn kunnen gehuurde materialen worden geleverd voor bestellingen van minder dan 100 euro. Voor leveringen buiten deze straal geldt een minimumbestelbedrag van 100 euro voor gehuurde materialen. Bestellingen onder dit bedrag buiten de 25-kilometerzone zijn niet beschikbaar, tenzij in overleg met Wondrous Event Design tegen een extra leveringskost.

Gebruik van persoonlijke informatie  

Uw persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) zal enkel gebruikt worden voor: 

 • Het opvolgen van de door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen 

 • Het verwerken en opvolgen van bestellingen/ aanvragen en andere zaken door u ingediend 

 • Het respecteren en voldoen aan onze verplichtingen ten aanzien van elke afspraak die u met ons heeft

 • Het uitsturen van een nieuwsbrief. Het uitschrijven uit deze nieuwsbrief kan er op ieder moment.

 • Het anticiperen en oplossen van problemen m.b.t. onze diensten   

​​

We krijgen ook persoonlijke informatie van uw IP-adres, besturingssysteem en webbrowser die u gebruikt om onze website te openen.  

Delen van persoonlijke informatie 

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden voor direct marketing doeleinden. Houd er echter wel rekening mee dat het soms nodig is om uw persoonlijke gegevens te delen met partners en eventuele derde partijen die, namens ons, diensten leveren. Er werden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat al deze entiteiten uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig houden en alleen gebruiken voor de doeleinden en opdrachten die we hen hebben gegeven en waarvan u vooraf op de hoogte werd gebracht. Met betrekking tot andere derde partijen zullen wij alleen uw persoonlijke informatie bekendmaken waarvoor u uw toestemming heeft gegeven of waarvoor het noodzakelijk is, of waartoe wij wettelijk verplicht zijn, of in verband met gerechtelijke procedures of legale rechten. 

In sommige gevallen kan deze persoonlijke informatie ook intern worden gedeeld. Al onze medewerkers en derden die wij in dienst nemen om uw persoonsgegevens te verwerken, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Bewaren van persoonlijke informatie  

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor zolang dat wettelijk nodig is. Wij bewaren uw contactgegevens voor statistische doeleinden, voor audit- en boekhoudkundige reden, voor het archief, voor toekomstige evenementen of projecten te communiceren en voor eventuele andere controles. 

Uw rechten

Zoals wettelijk bepaald, heeft u het recht om een kopie van de persoonlijke informatie, die wij over u hebben, op te vragen (waarvoor wij een kleine administratiekost in rekening kunnen brengen). Dit wordt een ‘verzoek tot toegang tot gegevens’ genoemd.  U kunt een verzoek indienen door een mail te sturen naar stefanie@wondrouseventdesign.be Wij kunnen meer informatie van u opvragen om uw identiteit te verifiëren, alvorens om het even welke persoonlijke informatie aan u te onthullen. 

U heeft ook het recht om onnauwkeurige informatie over u te laten corrigeren, aan te vullen of te verwijderen waarvan u denkt dat deze niet meer actueel is. Wij willen ervoor zorgen dat uw informatie juist en up-to-date is. In dat geval, gelieve met ons contact op te nemen door een brief te schrijven of een email te sturen. 

Andere website bezoeken

Wondrous Event Design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacybeleid of de algemene voorwaarden van andere websites, zelfs niet indien:  

 • U deze externe websites heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website of 

 • U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

 

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

 • De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 • Wondrous Event Design en derden gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om de website te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken en om sociale media aan te kunnen bieden. Door gebruik te maken van onze website, stemt u hiermee in.

Wondrous Event Design kan en mag ten allen tijde deze algemene voorwaarden aanpassen.

bottom of page